Alvocats

2.20

Introduïu e lnombre d’alvocats:
(el pes aproximat d’un alvocat és de 250 g)